Τι μπορεί να πουλήσει ένας/μία influencer σε άλλους;

Ποιες είναι οι κατηγορίες των influencers;

Οι influencers χωρίζονται σε κατηγορίες βάσει του αριθμού των followers τους. Π.χ. στην Ελλάδα οι κατηγορίες είναι:

Ποιος θεωρείται influencer;

Influencers είναι αυτοί που αποδεδειγμένα επηρεάζουν τους followers τους για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή θέμα. Η ώριμη αγορά δεν θεωρεί influencer κάποιον επειδή έχει πολλούς followers.

Τι “πουλάνε” οι influencers σε άλλους;

Τα πακέτα προβολής των influencers είναι διαφημιστικά posts, articles, videos, graphics, stories, reels, podcasts ή/και κάλυψη events για κάποιον διαφημιζόμενο. Τα posts μπορεί να είναι απλά promos ή/και reviews ή/και διαγωνισμοί με δώρα από τον διαφημιζόμενο.

Πόσο χρεώνουν οι influencers;

Οι influencers χρεώνουν ανά post ή story ή ενέργεια. Η τιμές των post στην Ελλάδα ξεκινούν από τον αριθμό των followers. Π.χ. ενδεικτικές τιμές βάσει κλίμακας είναι εδώ:

 • Θα ζητηθεί από τον influencer αποκλεισμός ανταγωνιστών του διαφημιζόμενου και για πόσο διάστημα μετά την συνεργασία;
 • O διαφημιζόμενος θα κρατήσει τα πνευματικά δικαιώματα του post (δηλαδή την χρήση και για άλλες εμπορικές ενέργειες);

Ποιοι είναι οι πελάτες του influencer;

Οι influencers μπορούν να απευθυνθούν σε brands/διαφημιζόμενους είτε πηγαίνοντας απ’ ευθείας στις επιχειρήσεις αυτές, είτε πηγαίνοντας στα agencies που τους εκπροσωπούν (διαφημιστικές εταιρίες ή digital marketing agencies), είτε πηγαίνοντας σε affiliate networks που τους εκπροσωπούν (όπου εκεί οι διαφημιζόμενοι σας πληρώνουν με το αποτέλεσμα, δηλαδή τις πωλήσεις ή τις εγγραφές, γιατί έτσι λειτουργούν τα affiliate networks).

Πώς μπορώ να πουλήσω ενέργειες προβολής σε διαφημιζόμενους;

Θα χρειαστεί να αποφασίσετε τα πακέτα σας (δηλαδή τι από τα παραπάνω θέλετε και μπορείτε να κάνετε και τι όχι). Μετά θα ετοιμάσετε ένα υλικό για εσάς π.χ. το θέμα σας, οι followers σας, τα δημογραφικά τους, ενδεικτικά posts, το μέσο reach & engagement, με ποιούς έχετε συνεργαστεί (σημείωση: τα παραπάνω οι διαφημιζόμενοι μπορούν να τα βρούνε μέσα από τα εργαλεία τους έτσι και αλλιώς, άρα κοιτάξτε να είναι αληθινά και ανανεωμένα). Μετά θα χρειαστείτε έναν πωλητή/τρια διαφήμισης ή αλλιώς Media Sales (για να σας το πω όπως το λέμε στην πιάτσα) που θα σας εκπροσωπεί και θα επικοινωνεί με πελάτες/διαφημιζόμενους, για να σας πουλάει.

Πως αμείβονται οι πωλητές των influencers;

 1. Media sales υπάλληλος με πρόσληψη
  Οι Media Sales άνθρωποι αν προσληφθούν αμείβονται με μισθό (ο μισθός πάει βάσει seniority) + αν θέλετε επιπρόσθετα ποσοστά από τις πωλήσεις + αν θέλετε bonus βάσει στόχων. Π.χ. ένας Junior Media Sales άνθρωπος (1–4 χρόνια πείρας) παίρνει 750€–950€/μήνα. Δεν σας συμφέρει να προσλάβετε όμως, αν ειστε influencer με κάτω από 50Κ-100Κ followers, γιατί δεν θα βγάζετε αρκετά για να καλύπτετε τον μισθό του.
 2. Media sales εξωτερικός συνεργάτης (freelancer)
  Μπορειτε εναλλακτικά να πάτε σε εξωτερικούς συνεργάτες και τότε θα πληρώνετε μόνο ποσοστά + bonus. Εγώ θα έδινα 10%-20% πάνω στα έσοδα των πωλήσεων+ ένα flat bonus κάθε φορά που φτάνετε ένα tier π.χ. 500€ κάθε φορά που φτάνετε ένα συνολικό ποσό εσόδων. Πολύ δύσκολο να βρείτε τέτοιον freelancer γιατι οι ελεύθεροι πωλητές/ριες media δεν ασχολούνται με κάτι που δεν πουλάει, αλλά επιλέγουν μεγάλα accounts (300K+ followers).
 3. Media sales house/network/agency
  Mπορείτε να πάτε σε ειδικευμένα agencies/networks που πουλάνε media (τα λέμε media sales houses/networks), όπως η AdWeb. Αυτοί πληρώνονται με ποσοστά μόνο, αλλά αρκετα περισσότερα (20%-50%), και σας φιλτράρουν πριν σας αναλάβουν, γιατί κάνουν πιο οργανωμένη προώθηση/προβολή σας, έχουν έτοιμο πελατολόγιο διαφημιζόμενων και κάνουν συνεχή επιθετική πώληση. Άρα πάλι παίζει να ασχοληθούν με μεγαλύτερα accounts.
 4. Influencer marketing tools
  Παράλληλα μπορείτε να μπείτε ΔΩΡΕΑΝ σε εργαλεία influencer marketing, ωστε να σας βρίσκουν οι διαφημιζόμενοι. Οι διαφημιζόμενοι αναζητούν influencers κάθε είδους μέσα από αυτά τα εργαλεία. Τα Ελληνικά εργαλεία με Έλληνες αλλά και ξένους influencers είναι το Susurrus και το Renfluence. Παρόλα αυτά μπορείτε να μπείτε και στα διεθνή, όπως πχ το Klear, Upfluence, HypeAuditor κ.α. Προτείνω να μπείτε σε όλα. Αν θέλετε άμεσα να δείτε τι βλέπουν οι διαφημιζόμενοι για εσάς χρησιμοποιήστε και δωρεάν το Upfluence browser extension. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να σας βρούνε μέσα από αυτά τα εργαλεία ακόμη και αν εσείς δεν κάνετε πωλήσεις και να σας κλείσουν σε εκστρατείες τους.

Βρίσκετε το άρθρο αυτό πολύτιμο;

Μπορείτε να το μοιραστείτε ελεύθερα στα social media σας ή να την αναδημοσιεύσετε συνοπτικά στο blog σας αλλά με υποχρεωτική αναφορά αυτής πηγής, του ονόματός μου και υποχρεωτικά link στο συγκεκριμένο άρθρο (ανανεώνεται συχνά).

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για το digital & influencer marketing;

Εκπαιδευτείτε από την Knowcrunch την πληρέστερη, πρακτική και βραβευμένη εκπαίδευση στην Ελλάδα και μάθετε όχι μόνο να κάνετε όλα αυτά αλλά να παρέχετε αυτές τις υπηρεσίες σε άλλους.

Tο E-Learning Masterclass in Digital & Social & Media Marketing της KnowCrunch.
Το Digital Nation group στο Facebook.

--

--

Innovation, Strategy, Marketing & Digital Marketing Leader

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Apostolis Aivalis

Apostolis Aivalis

Innovation, Strategy, Marketing & Digital Marketing Leader