Πώς κοστολογώ & χρεώνω digital marketing υπηρεσίες (2024 update)

Tolis Aivalis
20 min readApr 3, 2018
People working together Photo by Marvin Meyer on Unsplash
Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Αν είστε creative, advertising, media, digital marketing, production agency ή freelancers, αυτό το άρθρο σας ενδιαφέρει καθώς είναι μία αναλυτική εμπορική στρατηγική. Θα μάθετε όλες τις σχετικές τακτικές που παρέχονται ως digital marketing υπηρεσίες, πως αρχικά κοστολογούμε την εργασία μας και κατόπιν πώς και πόσο χρεώνουμε αυτές τις υπηρεσίες σε πελάτες μαζί με ενδεικτικές τιμές της Ελλάδας. Ας τα δούμε όλα βήμα-βήμα.

Πώς κοστολογώ την υπηρεσία μου;

Η κοστολόγηση οποιασδήποτε υπηρεσίας εξαρτάται α) από τον χρόνο που πρέπει να εργαστείτε εσείς ή/και οι συνεργάτες/υπάλληλοί σας προκειμένου να παρέχετε την υπηρεσία αυτή, β) από τα επιπρόσθετα έξοδα σας και γ) από το περιθώριο κέδρους σας. Πάμε να τα δούμε όλα.

Α. Το καθαρό κόστος της εργασίας σας

Το καθαρό κόστος περιλαμβάνει τον χρόνο εργασίας για να βγει μια υπηρεσία. Για να υπολογίστε σωστά το κόστος σας θα πρέπει αρχικά να δείτε πόσοι εργαζόμενοι πρέπει να εργαστούν για την παροχή αυτής της υπηρεσίας και πόσες ώρες ο καθένας (π.χ. 1 account manager 4 ώρες τον μήνα + 1 γραφίστας 4 ώρες τον μήνα, + 1 social media manager 16 ώρες τον μήνα) ή μόνο εσείς προσωπικά. Μετά να βρείτε πόσο κοστίζει η ώρα του καθενός ή η δική σας προσωπικά. Για να βρείτε πόσο κοστίζουν οι ώρες σας λοιπόν:

1) Υπολογίστε τον ετήσιο μισθό και τα δώρα που θα έπαιρνε κάθε εργαζόμενος ανάλογα την αξία του και την πείρα του ή πόσα θα παίρνατε εσείς προσωπικά. Στην Ελλάδα για παράδειγμα ένας εργαζόμενος παίρνει 14 μισθούς ετησίως αν προσληφθεί. Ένας entry level εργαζόμενος με 0–5 χρόνια πείρας θα επαιρνε ας πούμε μηνιαίως 900€ καθαρά ή ετησίως 12,600€ καθαρά (14 μισθοί). Ένας mid level εργαζόμενος με 5–15 χρόνια πείρας θα επαιρνε ας πούμε μηνιαίως 1,800€ καθαρά ή ετησίως 25,200€ καθαρά (14 μισθοί). Ένας senior level εργαζόμενος με 15–30 χρόνια πείρας θα επαιρνε ας πούμε μηνιαίως 4,000€ καθαρά ή ετησίως 56,000€ καθαρά (14 μισθοί). Υπολογίστε όμως πόσα χρήματα θα σας πλήρωναν πραγματικά στην χώρα/αγορά σας για την πείρα/αξία/γνώσεις σας όχι πόσο θα θέλατε να παίρνετε.

2) Διαιρέστε το ετήσιο ποσό διά 12 μήνες, μετά διά 25 εργάσιμες μέρες και μετά διά 8 εργάσιμες ώρες (οι μέσοι όροι εργασίας μας ανά μήνα ή ανά μέρα). Ή όπως με συμβούλεψε ο Matt Protopapas αν θέλετε να είστε ακριβείς λάβετε υπόψη και τις αργίες/διακοπές/ΣΚ στον υπολογισμό των εργάσιμων ημερών, οπότε διαιρέστε το ετήσιο εισόδημα με 220 μέρες (220 είναι πάνω-κάτω οι μέρες που δουλεύει κάποιος μέσα στο έτος, με 5θήμερη βδομάδα, άδεια 20κάτι ημερών και αργίες). Το κάνετε αυτό για κάθε εμπλεκόμενο (εσάς ή την ομάδα σας). Παραδείγματα καθαρού κόστους βάσει των υποθετικών μισθών που ανέφερα παραπάνω:

 • entry level εργαζόμενος/freelancer: περίπου 5,2€/ώρα.
 • mid level εργαζόμενος/freelancer: περίπου 10,5€/ώρα.
 • senior level εργαζόμενος/freelancer: περίπου 23,3€/ώρα.
 • agency: άθροισμα κάποιων από τα παραπάνω

Αν λοιπόν εσείς προσωπικά λειτουργείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας και θέλετε να υπολογίσετε το κόστος σας, θα το υπολογίσετε με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζοντας τον μισθό σας αν θα σας πλήρωναν ως υπάλληλο. Άρα αν είστε ένας/μία freelancer περίπου 28 ετών με 3 χρόνια πείρας θα έχετε χαμηλότερο μισθό από έναν/μία freelancer που είναι 45 ετών με 20 χρόνια πείρας και είναι προφανώς ακριβότερος/η.

Αν είστε ιδιοκτήτης ενός agency θα κάνετε το ίδιο ακριβώς για το καθαρό κόστος των εργαζομένων σας. Συνήθως σε ένα agency χρειάζονται 1–3 άτομα για κάθε πελάτη/υπηρεσία. Κάποιοι εξυπηρετούν, κάποιοι παράγουν και κάποιοι τρέχουν τις τακτικές. Υπολογίστε πόσες ώρες αφιερώνει ο καθένας.

Άρα κατανοούμε ότι το καθαρό κόστος εργασίας για την παροχή μίας υπηρεσίας διαφέρει μεταξύ μιας επιχείρησης και των ελεύθερων επαγγελματιών ή freelancers. Σε μία επιχείρηση εργάζονται 1–3 άτομα για να παρασχεθεί μία υπηρεσία προς πελάτες, ενώ οι freelancers συνήθως εργάζονται μόνοι τους.

Άρα βρήκαμε το καθαρό κόστος. Πάμε παρακάτω.

B. Το μικτό κόστος της εργασίας σας

Το μικτό κόστος περιλαμβάνει αρκετά πρόσθετα έξοδα που πάντα πληρώνουμε για να βγει μια υπηρεσία προς τα έξω. Θα έπρεπε να περιλαμβάνει για παράδειγμα:

 • Εργαλεία που πληρώνετε για την δουλειά σας
 • Ενοίκια
 • Πάγια (νερό, internet, ενέργεια)
 • Ταξίδια & διαμονές
 • Ασφάλιση
 • Marketing
 • Εισφορές προς το κράτος

Για να υπολογίστε σωστά το μικτό κόστος αθροίστε όλα αυτά τα έξοδα (ή τις προβλέψεις των εξόδων σας) ετησίως. Μετά διαιρέστε τα πάλι δια 12 μήνες, δια 25 μέρες και δια 8 ώρες για να βγει το επιπρόσθετο μικτό κόστος ανά ώρα. Ας υποθέσουμε πως τα ετήσια έξοδα σας ετησίως είναι 24.000€. Το επιπρόσθετο μικτό κόστος ανά ώρα θα βγει 10€. Αν λοιπόν αυτό είναι το μικτό κόστος όλων των παραπάνω εργαζομένων (δεν είναι πάντα ίδιο σαφώς), τότε πάμε πάλι στα παραδείγματα μας για να δούμε το τελικό κόστος:

 • entry level εργαζόμενος/freelancer: περίπου 5,2€+10€= 15,2€/ώρα.
 • mid level εργαζόμενος/freelancer: περίπου 10,5€+10€ = 20,5€/ώρα.
 • senior level εργαζόμενος/freelancer: περίπου 23,3€+10€ = 33,3€/ώρα.
 • agency: αυτά τα 10€ και ίσως πολλά παραπάνω

Άρα κατανοούμε ότι το τελικό μικτό κόστος για την παροχή μίας υπηρεσίας διαφέρει μεταξύ μιας επιχείρησης και των ελεύθερων επαγγελματιών ή freelancers. Σε μία επιχείρηση υπάρχουν αρκετά και μεγαλύτερα έξοδα για να μπορέσει να παρασχεθεί μία υπηρεσία ενώ ο freelancer έχει συνήθως χαμηλότερα συνολικά έξοδα.

Καλό είναι να αναθεωρείτε το συνολικό μικτό κόστος σας κάθε 5ετία ή 10ετία, αναλόγως πόσο γρήγορα αλλάζουν οι συνθήκες σας.

Άρα βρήκαμε το συνολικό μικτό κόστος μας που είναι το καθαρό κόστος + το μικτό κόστος. Προχωράμε στο επόμενο βήμα.

Γ. Το περιθώριο κέρδους σας

Αφού κοστολογήσετε τα πάντα ήρθε ή ώρα να ορίσετε την τιμή που θα πουλάτε κάθε ώρα σας. Μία υγιής επιχείρηση ή επαγγελματίας/freelancer πρέπει να δημιουργεί κέρδος. Η τελική τιμή λοιπόν ανά ώρα θα πρέπει έχει ένα πολλαπλασιαστή κέρδους. Π.χ. το μικτό κόστος επί 2 ή 3 για έναν επαγγελματία/freelancer ή το μικτό κόστος επί 6 για ένα agency. Tο λέμε markup).

Μπορείτε προφανώς να βάλετε όσο μεγάλο ποσοστό κέρδους θέλετε. Το ποσοστό κέρδους που τελικά θα προσθέσετε και το αν θα είναι 2 ή 4 ή 6 φορές πάνω το αποφασίζετε συνήθως εξετάζοντας:

 • την υπεραξία σας, δηλαδή πόσο σπουδαίοι θεωρεί η αγορά ότι είστε (προσοχή: τι θεωρεί η αγορά, όχι τι θεωρείτε εσείς για εσάς).
 • το πόσο χρεώνει ο ανταγωνισμός στην χώρα σας για τις ίδιες υπηρεσίες, που αυτό μπορεί να είναι περιοριστικό.

Άρα κατανοούμε πως οι τιμές του ανταγωνισμού σας, μπορεί να περιορίσουν αρκετά τις δικές σας τελικές τιμές χωρίς να είναι απαραίτητο πως πρέπει να τις ακολουθήσετε.

Στα παραδείγματα μας λοιπόν με ένα περιθώριο κέρδους (markup) 3 φορες πάνω (3X):

 • entry level εργαζόμενος/freelancer: 15,2€ Χ 3 = περίπου 45€/ώρα.
 • mid level εργαζόμενος/freelancer: 20,5€ Χ 3 = περίπου 60€/ώρα.
 • senior level εργαζόμενος/freelancer: 33,3€ = περίπου 100€/ώρα.
 • agency: περίπου 200€-300€/ώρα αναλόγως του κόστους.

Εννοείται πως μπορείτε να μην προσθέσετε κέρδος (π.χ. αν ξεκινάτε τώρα και θέλετε να μπείτε στην αγορά πιο εύκολα). Δεν συστήνεται όμως γιατί δεν θα μπορέσετε να αναπτυχθείτε ποτέ έτσι. Προφανώς κάποιοι άλλοι θα το κάνουν.

Εννοείται επίσης πως μπορείτε να χρεώνετε κάτω του μικτού σας κόστους. Δεν συστήνεται όμως γιατί απλώς θα ‘μπαίνετε μέσα’ όταν εργάζεστε και πολύ γρήγορα θα δημιουργήσετε ζημιά. Προφανώς κάποιοι άλλοι θα το κάνουν και αυτό. Το κάνουν γιατί δεν ξέρουν να κοστολογήσουν την δουλειά τους ή το κάνουν συνειδητά για να μπουν εύκολα και γρήγορα στην αγορά. Είναι μία κακή πρακτική της οποίας τα αποτελέσματα θα βρουν μπροστά τους αργά ή γρήγορα. Θα παίρνουν πελάτες αλλά δεν θα μπορούν να τους εξυπηρετήσουν σωστά με τα χρήματα που εισπράττουν, άρα θα αρχίσουν να κόβουν την ποιότητα της υπηρεσίας τους.

Άρα βρήκαμε την τελική τιμή στην οποία κανονικά θα πρέπει να χρεώνουμε/πουλάμε κάθε ώρα μας που είναι καθαρό κόστος + μικτό κόστος Χ markup = τελική τιμή. Προχωράμε στο επόμενο βήμα.

Ο τιμοκατάλογος των digital marketing υπηρεσιών

Αναλόγως ποιες υπηρεσίες παρέχετε σε άλλους θα πρέπει να φτιάξετε ένα γενικό τιμοκατάλογο για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Όπως είπαμε οι τιμές κάθε υπηρεσίας θα πρέπει να βγαίνουν από τις ώρες που χρειάζεται κάθε υπηρεσία για να παρασχεθεί (θυμίζουμε τελική τιμή/ώρα = καθαρό κόστος + μικτό κόστος Χ markup). Πόσο χρόνο λοιπόν χρειάζεστε για να κάνετε σωστά κάτι; Παραδείγματα:

Τιμή social media marketing ανά μήνα

Πόσο χρόνο θα αφιερώνετε ανά μήνα για το social media strategy, το calendar, τις σωστές παραγωγές των posts/stories, το scheduling στα social accounts, το moderation & community building, τις συναντήσεις & επικοινωνίες και βέβαια το reporting;

Τιμή content marketing ανά μήνα

Πόσο χρόνο θα αφιερώνετε ανά μήνα για το content strategy, το calendar, τις σωστές παραγωγές κάθε διαφορετικού content, την διανομή σε δικά σας ή τρίτα κανάλια, τις σχετικές επαφές, την προβολή του δημοσιευμένου περιεχομένου, τις συναντήσεις & επικοινωνίες και βέβαια το reporting;

Τιμή advertising campaigns ανά μήνα ή ανά campaign

Πόσο χρόνο θα αφιερώσετε για το σωστό στήσιμο των διαφημιστικών λογαριασμών στην αρχή και των campaigns κάθε φορά; Πόσο χρόνο θα αφιερώσετε για τη μελέτη της στρατηγικής, την εύρεση των estimations, την δημιουργία ενός media plan, τις σωστές παραγωγές των ad creatives; Πόσο χρόνο θα αφιερώνετε κάθε μήνα για το management, το optimization των campaigns, τις συναντήσεις & επικοινωνίες και βέβαια για το reporting;

Τιμή influencer marketing ανά μήνα ή ανά campaign

Πόσο χρόνο θα αφιερώσετε για τη μελέτη της στρατηγικής, την εύρεση & αξιολόγηση των influencers, την δημιουργία ενός media plan; Πόσο χρόνο θα αφιερώνετε κάθε φορά για το management των campaigns των influencers, τις συναντήσεις & επικοινωνίες και βέβαια για το reporting;

Τιμή search engine optimization ανά μήνα

Πόσο χρόνο θα αφιερώσετε για το πιθανό audit/check-up; Πόσο χρόνο θα αφιερώνετε κάθε μήνα για το onsite optimization, τις σωστές παραγωγές κάθε διαφορετικού content και την διανομή σε τρίτα κανάλια για το offsite SEO, τις σχετικές επαφές, τις συναντήσεις & επικοινωνίες και βέβαια για το reporting;

Άρα κατανοούμε πως ο τιμοκατάλογος για κάθε πιθανή υπηρεσία θα φτιαχτεί αφού υπολογίσετε τις ώρες για την σωστή παροχή αυτής της υπηρεσίας.

Ακολουθεί παράδειγμα τιμοκαταλόγου digital marketing υπηρεσιών:

Τιμοκατάλογος digital marketing υπηρεσιών με τιμές στην Ευρώπη όπως τον έβγαλε το ChatGPT.

Τιμές content production ανά περιεχόμενο

Πόσο χρόνο θα αφιερώνετε για την παραγωγή κάθε τύπου περιεχομένου (κείμενα, video, audio, graphics) ή των ad creatives ή των post; Κάποια γίνονται εύκολα με έτοιμα templates ή με AI προγράμματα σε λίγα λεπτά, κάποια πιο δύσκολα καθώς είναι custom παραγωγές μεγάλου μεγέθους.

Άρα κατανοούμε πως ο τιμοκατάλογος για κάθε πιθανή παραγωγή θα φτιαχτεί αφού υπολογίσετε τον χρόνο για την δημιουργία αυτού του περιεχομένου.

Ακολουθεί παράδειγμα τιμοκαταλόγου παραγωγών για το digital marketing:

Τιμοκατάλογος digital marketing παραγωγών με τιμές στην Ευρώπη όπως τον έβγαλε το ChatGPT.

Θυμίζω πως οι πελάτες σας συνήθως θα ζητούν πολλά διαφορετικά πράγματα κατά τη διάρκεια μίας συνεργασίας. Θα ζητούν για παράδειγμα να κάνετε social media marketing ανά μήνα σε 1 ή 3 διαφορετικά social networks + να τρέχετε κάποια από τα campaigns τους σε 1 ή 2 διαφορετικά ad platforms + να παράγετε 10–30 διαφορετικά content & ad creatives τον μήνα + να ανεβάζετε κείμενα σε ένα website + ίσως να κάνετε SEO. Γι’ αυτό θέλετε τιμοκατάλογο.

Ο τιμοκατάλογος είναι ο βασικός τρόπος που θα χρεώνετε τις υπηρεσίες σας στους πελάτες. Ας δούμε όμως 2 τρόπους που συνήθως παρουσιάζονται, πωλούνται και χρεώνονται οι digital marketing υπηρεσίες σε πελάτες πέρα του τιμοκαταλόγου που είναι πάντα εκεί να συμπληρώνει. Διαλέξτε όποιον τρόπο σας βολεύει:

1. Πακέτα υπηρεσιών digital marketing

Η 1η μορφή παρουσίασης, πώλησης και τιμολόγησης είναι τα πακέτα.

Αν έχετε πελάτες που θέλουν κάτι σταθερό, εύκολο και κατανοητό για αυτούς τότε πρέπει να ετοιμάσετε πακέτα υπηρεσιών με συγκεκριμένες υπηρεσίες και σταθερές τιμές για κάθε πακέτο. Οι μικρότεροι πελάτες μπερδεύονται με ποσά που δεν είναι σταθερά και θέλουν ένα σταθερό ποσό ανά μήνα για όλα “για να ξέρουν τι πληρώνουν”. Κοινώς: “πες μου τι παίρνω με Χ€”. Αυτό είναι το “πακέτο”. Αυτό είναι εύκολο να το βάλουν στον ετήσιο υπολογισμό τους. Π.χ. €500/μήνα για κάποιες οργανικές τακτικές + κάποιες paid τακτικές + κάποιες παραγωγές, σύνολο €6000/έτος. Για παράδειγμα να κάνετε κάτι τέτοιο:

Πακέτα digital marketing υπηρεσιών με σταθερή τιμή

Πως βάζω τις υπηρεσίες μου σε πακέτα; Προφανώς ορίζετε το τι περιλαμβάνεται και το τι όχι από τις υπηρεσίες σας σε κάθε πακέτο. Για οτιδήποτε extra προκύψει πέρα από την σταθερή τιμή του πακέτου, ισχύει πάντα ο τιμοκατάλογος σας.

Τι να προσέξετε στο πακέτο

Θα πρέπει να ξεκαθαρίστε εξ αρχής στην ΠΡΟΤΑΣΗ σας αλλά και αργότερα στην ΣΥΜΒΑΣΗ σας με τον πελάτη το τι περιλαμβάνει αυτή η τιμή και τι όχι. Για παράδειγμα στην επιλογή BASIC με τα €500/μήνα:

Περιλαμβάνεται:

 • η υπηρεσία του social media marketing (calendar, 30 συνολικά post ή stories προσαρμοσμένα για τα 2 social networks, 1 ώρα moderation ανά μέρα)
 • η υπηρεσία των ad campaigns (1 media plan, η διαχείριση, το optimization για το 1 ad platform)
 • η παραγωγή για 30 posts/stories με εικόνες/γραφιστικά.
 • ένα report κάθε μήνα για όλα τα παραπάνω

Δεν περιλαμβάνεται:

 • η δημιουργία των ad creatives (εκει δηλαδή θα σε χρεώσω με το κομμάτι βάσει τιμοκαταλόγου για ότι δεν υπάρχει και πρέπει να δημιουργηθεί)
 • οι απαντήσεις στα μηνύματα και στα reviews των πελατών

Μη ρισκάρετε να αφήσετε αόριστο το τι θα κάνετε και το τι όχι σε μία σταθερή τιμή, γιατί τότε σίγουρα θα χάσετε. Να εξηγείτε στον πελάτη πως το πακέτο σας περιλαμβάνει μόνο αυτά και οτιδήποτε extra θα χρεώνεται βάσει τιμοκαταλόγου. Και να τα υπογράφετε πάντα στην σύμβαση μαζί του. Έτσι θα εκτιμά και θα μαθαίνει σιγά-σιγά αυτό που κάνετε.

Το πακέτο ‘all you can eat’

Προφανώς κάποιοι άλλοι δίνουν μία τιμή για τα πάντα, αόριστα. Το κάνουν συνήθως άνθρωποι που δεν είναι σχετικοί με το επάγγελμα. Παίρνεις ο’τι θέλεις με ένα σταθερό ποσό δηλαδή. Το μοντέλο all you can eat. Χωρίς εξαιρέσεις. Προφανώς δεν συστήνεται και είναι κακή πρακτική. Γιατί τα δίνουν όλα σε μία τιμή;

Κυρίως από κουτοπονηριά γιατί πουλάει εύκολα σε μικρότερους πελάτες με λιγότερα χρήματα. Μία χαμηλή σταθερή τιμή που φέρνει πολλούς πελάτες αλλά στους οποίους προφανώς παρέχουν ελάχιστες ή όχι σωστές παροχές. Για παράδειγμα αντί να κάνουν 1 post κάθε μέρα, κάνουν 1 τη βδομάδα ή 1 τον μήνα. Ή αντί κάνουν καθημερινά το απαιτούμενο optimization στις διαφημίσεις τα βάζουν όλα στον αυτόματο πιλότο. Ή αντι να δίνουν report δεν δίνουν ποτέ τίποτα. Άλλωστε ο μέσος πελάτης συνήθως δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει τι είναι σωστό και τι λάθος, πόσο κάνει μία marketing υπηρεσία, τι είναι φτηνό, τι ακριβό.

Το all you can eat εμπεριέχει ένα μεγάλο ρίσκο όμως. Κάποια στιγμή ο πελάτης αρχίζει να ζητάει 100 διαφορετικά πράγματα μέσα στην σταθερή αυτή τιμή. Τότε προφανώς αρχίζουν τα προβλήματα.

Επίσης ένας εκπαιδευμένος πελάτης, θα καταλάβει πότε παρέχετε λίγες, μέτριες ή λάθος υπηρεσίες.

Επίσης οι μέτριες ή λάθος υπηρεσίες φέρνουν και κακά αποτελέσματα και αυτά τα παρατηρεί η υπόλοιπη αγορά, οι άλλοι επαγγελματίες, τα κλαδικά media.

Άρα προσοχή στην ποιότητα των υπηρεσιών σας. Αργά ή γρήγορα θα εκτεθείτε ή θα χάσετε.

2. Pay as you go ή a la carte digital marketing

Η 2η μορφή παρουσίασης, πώλησης και τιμολόγησης είναι το pay as you go.

Τα μεγάλα agencies (Digital, Creative, Media) αλλά και οι έμπειροι freelancers που έχουν μεγάλους πελάτες χρεώνουν τις υπηρεσίες τους ανάλογα με το τι ζήτησε ο πελάτης κάθε μήνα, βάσει το τιμοκαταλόγου και μόνο. Για παράδειγμα:

 1. Υπηρεσίες management organic tactics

Οι υπηρεσίες που φέρνουν οργανικά αλλά μακροχρόνια αποτελέσματα (δηλαδή το social media marketing, το content marketing και το search engine optimization). Στον πελάτη χρεώνουμε ένα μηνιαίο fee το οποίο αυξομειώνεται ανάλογα με το πόσες ώρες εργαστήκαμε. Κάθε μήνα μπορεί να είναι διαφορετικό το ποσό.

+

2. Υπηρεσίες management paid media

Οι υπηρεσίες που φέρνουν paid αλλά άμεσα αποτελέσματα (δηλαδή τα ad campaigns και το influencer marketing). Στον πελάτη χρεώνουμε ένα minimum σταθερό fee βάσης και πάνω από αυτό ένα ποσοστό (%) πάνω στο media spending του (π.χ. 10%). Το ποσοστό εξαρτάται από το πόσες campaigns τρέχουμε (και άρα πόσες ώρες χρειάζονται) και από το μέγεθος του spending. Η αγορά κινείται από το 3% έως το 20% αναλόγως του μεγέθους του media spending. Αυτό σημαίνει πως αν ένας πελάτης σας επενδύει μόνο 1,000€ σε διαφημίσεις εσείς θα αμοίβεστε με το minimum σταθερό ποσό βάσης που έχετε ορίσει και αν το ποσοστό το ξεπερνά τότε με το ποσοστό σας, αν όχι τότε με το minimum. Π.χ. αυτό τον μήνα το ποσοστό (%) πάνω στο media spending ήταν μόνο 800€ και εμείς έχουμε σταθερό ποσό βάσης τα 1000€.

+

3. Υπηρεσίες production

Όλες οι παραγωγές κάθε είδους περιεχομένου (π.χ. άρθρα, infographics, videos, γραφιστικά) για posts ή κάθε είδους ad creatives. Στον πελάτη χρεώνουμε ένα ποσό για κάθε τι που παράγουμε βάσει του τιμοκαταλόγου μας. Π.χ. γράψαμε τόσα άρθρα ή δημιουργήσαμε τόσα videos.

Άρα όταν οι πελάτες σας είστε αρκετά ώριμοι και ζητούν πολλά διαφορετικά πράγματα συνεχώς τότε ήρθε ή ώρα να φύγετε από τα έτοιμα πακέτα και να χρεώνετε έτσι. Δηλαδή θα παίρνουν κάθε μήνα διαφορετικό τιμολόγιο ανάλογα τις υπηρεσίες σας:

 1. Τόσα αυτό τον μήνα για τις organic υπηρεσίες
 2. Τόσα αυτό τον μήνα για τις paid υπηρεσίες
 3. Τόσα αυτό τον μήνα για το production

Όταν ωριμάζουν και τα δύο μέρη (agency/πελάτης) και η συνεργασία μεγαλώνει, περνάμε σε αυτή την μορφή χρέωσης. Οι pay as you go χρεώσεις είναι θέμα ωριμότητας.

Παραδείγματα χρεώσεων digital marketing υπηρεσιών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποια ενδεικτικά ποσά χρέωσης ανά υπηρεσία όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα.

DIGITAL MARKETING STRATEGY

Η μελέτη των marketing στόχων ενός brand και η δημιουργία μιας πλήρους custom στρατηγικής για digital & social media η οποία περιλαμβάνει όλα τα κανάλια, ενέργειες, budget και KPIs για τους στόχους του brand.

 • Freelancers: one-off από €1.000
 • Agencies (Digital, Creative, Media): one-off από €3.000 αλλά συνήθως δεν χρεώνουν την μελέτη της στρατηγικής αλλά την παρέχουν δωρεάν με την προοπτική να πάρουν τον πελάτη και να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου. Κακή πρακτική. Τα σοβαρά agencies όμως χρεώνουν πάντα ένα rejection fee για την μελέτη αν ο πελάτης τελικά επιλέξει άλλο agency.

WEB/MOBILE DESIGN & DEVELOPMENT

Η δημιουργία οποιασδήποτε custom εφαρμογής, website, app στο web ή/και mobile app. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη ενός website:

Δημιουργία γενικών websites πάνω σε CMS. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα έτοιμο open source CMS όπως το Joomla, WordPress, Drupal και αγορά κάποιου έτοιμου theme για να στήσετε ένα web site:

 • Freelance designers: από €500 αναλόγως έργου
 • Agencies (Design, Development): από €2000 αναλόγως έργου

Δημιουργία e-shops πάνω σε e-commerce platforms. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα έτοιμο e-commerce platform όπως το Shopify ή το Magento και αγορά κάποιου έτοιμου theme για να στήσετε ένα e-shop:

 • Freelance designers: από €1500 αναλόγως έργου
 • Agencies (Design, Development): από €5000 αναλόγως έργου

Η παραμετροποίηση τέτοιων platforms πάει το κόστος ενός τέτοιου έργου στα 10–30,000.

Δημιουργία custom websites ή apps. Σε περίπτωση που δημιουργείτε ένα custom/native software:

 • Freelance designers: από €10/εργατοώρα
 • Agencies (Web/Mobile Design, Development): από €25/εργατοώρα

Η παραμετροποίηση τέτοιων έργων και ο χρόνος που απαιτείται πάει το κόστος ενός τέτοιου έργου στα 10–500,000.

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (S.E.O.)

Η βελτιστοποίηση ενός site ή app με στόχο την καλύτερη εμφάνιση στα search engines results (Google, Bing) αλλά και τα App Stores (Google, Apple, Windows).

S.E.O check-up one-off και παροχή report:

 • Freelancers: από €250 ανάλογα τον όγκο/μέγεθος της εργασίας
 • Agencies (Digital, Creative, Media): από €1000 ανάλογα τον όγκο/μέγεθος της εργασίας

S.E.O. (on-site & off-site) ως υπηρεσία σταθερά ανά μήνα:

 • Freelancers: από €500/μήνα ανάλογα τον όγκο/μέγεθος της εργασίας και βέβαια ανάλογα το περιεχόμενο που πρέπει να δημιουργείται ώστε να έχουμε back-links
 • Agencies (Digital, Creative, Media): από €1500/μήνα ανάλογα τον όγκο/μέγεθος της εργασίας και βέβαια ανάλογα το περιεχόμενο που πρέπει να δημιουργείται ώστε να έχουμε back-links

Αυτονόητο είναι επίσης πως αν χρησιμοποιείς SEO tools (όπως π.χ. το aHrefs, ή το Answer the Public), αναλαμβάνεις το κόστος τους. Τέλος αυτονόητο είναι πως ο πελάτης αναμένει ένα report.

CONTENT PRODUCTION

H δημιουργία, περιεχομένου για χρήση στο web, στα social media, σε διαφημίσεις, στο S.E.O. ή στο content marketing.

 • Freelance designers/producers: ένα ποσό για κάθε περιεχόμενο (αναλόγως τον τύπο)
 • Agencies (Digital, Creative, Media): ένα ποσό για κάθε περιεχόμενο (αναλόγως τον τύπο)

Μερικά παραδείγματα:

 • Ένα search engine optimized πρωτογενές άρθρο ή native advertorial έως 1000 λέξεις από €100
 • Ένα copy για διαφημίσεις έως 200 χαρακτήρες προσαρμοσμένο ανά κανάλι (Google search, Facebook, Twitter, Instagram) από €20
 • Ένα visual ή γραφιστικό από €50
 • Ένα μικρό video ή animation explainer έως 15" από €300
 • Ένα μεγάλο video ή animation explainer έως 2' από €1500
 • Ένα podcast από €300
 • Ένα report/whitepaper/αφιέρωμα από €300
 • Ένα info-graphic από €300
 • Ένα story για Instagram ή Facebook από €50
 • Ένα augmented reality 3D φίλτρο για SnapChat ή TikTok από €300
 • Μεγαλύτερες παραγωγές branded entertainment ή infotainment, κατόπιν ειδικής συμφωνίας καθώς συνδυάζουν και την δημιουργία website.

Αυτονόητο είναι πως αν χρησιμοποιείς οποιοδήποτε εργαλείο design, production ή ακόμη και artificial intelligence (π.χ. (το Canva ή το Chat GPT), αναλαμβάνεις το κόστος τους.

CONTENT MARKETING

H δημιουργία περιεχομένου κάθε είδους με στόχο την οργανική διάδοση/δημοσίευση σε τρίτους με σκοπό το awareness, τα visits ή σε ειδικές περιπτώσεις τα leads.

 • Freelancers: από €150/μήνα
 • Agencies (Digital, Creative, Media): από €500/μήνα

Η τιμή προφανώς ανεβαίνει ανά μήνα αναλόγως:

 • Από την ποσότητα περιεχομένου και τύπου περιεχομένου που περιλαμβάνεται
 • Σε πόσα διαφορετικά κανάλια μοιράζεται το περιεχόμενο (εξωτερικά blogs, podcast sites, info-graphic sites, video channels, document & slide sites, social media) και πόσο συχνά (καθώς αυτό αποτελεί εργασία P.R.)
 • Αν υπάρχει εκτός άλλων και διαχείριση (maintenance) ενός branded entertainment ή infotainment website από ειδική ομάδα παραγωγής και συνήθως και design/development.

SOCIAL MEDIA MARKETING

To οργανικό community building & management των social media & social networks (όπως το Facebook, το Instagram, το LinkedIn, το Χ, το TikTok, το Pinterest κ.α.) και η συνεχής διαδικασία posting, engagement, monitoring, reporting με στόχo το awareness, engagement και τα visits προς κάποιο website.

 • Freelancers: από €150/μήνα
 • Agencies (Digital, Creative, Media): από €400/μήνα

Η τιμή προφανώς ανεβαίνει ανά μήνα αναλόγως:

 • Από την ποσότητα posts και τύπου posts που περιλαμβάνεται
 • Πόσα social networks πρέπει να διαχειρίζεσαι ταυτόχρονα (π.χ. άλλη εργασία θέλει το Facebook & το LinkedIn και άλλη το Instagram ή το TikTok).
 • Πόσες εργασίες γίνονται παράλληλα για το brand (π.χ.: brand building, customer care, crisis management κ.α.). Για παράδειγμα τo συνεχές customer care για μεγάλα brands απαιτεί μεγάλη ομάδα και πρόσβαση σε CRM εργαλεία.
 • Για πόσες ώρες πρέπει να διαχειρίζεσαι και να ανταποκρίνεσαι στο engagement ή να κάνεις social listening & live marketing (8; 12; 24;)

Θεωρείται αυτονόητο οτι σε όλες τις περιπτώσεις κάνεις τουλάχιστον 1 post ή και 1 story ανά κανάλι κάθε μέρα επί 365 μέρες τον χρόνο και αναλαμβάνεις να έχεις και να τηρείς ένα social content calendar. Αυτονόητο είναι επίσης πως αν χρησιμοποιείς social mashup tools (όπως π.χ. το Hootsuite, ή το Buffer) ή content production tools (όπως π.χ. το Canva), αναλαμβάνεις το κόστος τους. Τέλος αυτονόητο είναι πως ο πελάτης αναμένει ένα report.

ADVERTISING CAMPAIGNS (PERFORMANCE)

Η μελέτη (planning), το στήσιμο διαφημιστικών εκστρατειών στα Google networks (π.χ το Google Search, το Google Display Network, το YouTube, το Performance Max), στα social ad platforms (π.χ το Facebook, το Instagram, το LinkedIn, το Χ, το TikTok, το Pinterest κ.α.) και βέβαια το συνεχές optimization ή/και το management των paid εκστατειών αυτών. Θεωρώντας πως υπάρχει έτοιμο brief/στρατηγική (που έχει extra κόστος) και έτοιμα ad creatives για τις διαφημίσεις (δηλαδή copy, graphics, videos, animations, banners) που έχουν επίσης extra κόστος αν τα φτιάξεις εσύ:

To στήσιμο των campaigns:

 • Freelancers: από €150 ανάλογα τον όγκο των εκστρατειών που πρέπει να στηθούν
 • Agencies (Digital, Creative, Media):από €500 ανάλογα τον όγκο των εκστρατειών που πρέπει να στηθούν

Το management, optimization και τα reports:

 • Freelancers: από €150/μήνα (συνήθως δεν χρεώνουν ποσοστό)
 • Agencies (Digital, Creative, Media): από 10% πάνω στο media budget (spending) με minimum ποσό βάσης

Εννοείται πως ο πελάτης τιμολογείται και πληρώνει το media spending με την κάρτα του μέσα στα platforms. Παράλληλα υποχρεούται να αποδώσει και την εισφορά 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ για όσα επενδύει στις διαφημίσεις. Τέλος αυτονόητο είναι πως ο πελάτης αναμένει ένα report.

PREMIUM ADVERTISING CAMPAIGNS

Η μελέτη (planning), η αγοραπωλησία (buying) το στήσιμο και η διαχείριση διαφημιστικών paid εκστρατειών σε Premium Publishers (web & mobile), σε Programmatic δίκτυα ή σε Native ή σε Affiliate δικτυα & publishers. Θεωρώντας πως υπάρχει έτοιμο brief/στρατηγική (που έχει extra κόστος) και έτοιμα ad creatives για τις διαφημίσεις (δηλαδή copy, visuals, videos, animations, ή άλλα δημιουργικά που απαιτούνται στο affiliate όπως coupons, native ads) που έχουν extra κόστος:

To planning, buying & στήσιμο, management, optimization & τα reports:

 • Freelancers: δεν το κάνουν συνήθως
 • Agencies (Digital, Creative, Media): από 10% πάνω στο media budget (spending) με minimum ποσό βάσης

Ο πελάτης τιμολογείται και πληρώνει το agency εδω. Παράλληλα υποχρεούται να αποδώσει και την εισφορά 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ για όσα επενδύει στις διαφημίσεις. Τέλος αυτονόητο είναι πως ο πελάτης αναμένει ένα report.

INFLUENCER MARKETING

Η έρευνα, αξιολόγηση, paid ανάθεση, παρακολούθηση influencers ή brand ambassadors και βέβαια το reporting.

 • Freelancers: από €150/campaign
 • Agencies (Digital, Creative, Media): από 10% πάνω στο media budget (spending) με minimum ποσό βάσης

Θεωρείται αυτονόητο πως αν χρησιμοποιείς influencer tools (όπως π.χ. το HypeAuditor ή το Klear ή το Susurrus) αναλαμβάνεις το κόστος της συνδρομής τους όπου υπάρχει. Τέλος αυτονόητο είναι πως ο πελάτης αναμένει ένα report.

EMAIL & MOBILE MARKETING

To list segmentation, το στήσιμο automated ή custom direct campaigns, οι αποστολές & τα reports. Θεωρώντας πως υπάρχουν έτοιμες νόμιμες λίστες, έτοιμο brief/στρατηγική και σαφώς content για τις αποστολές (copy, visual, animations):

 • Freelancers: από €150/μήνα
 • Agencies (Digital, Mobile, Creative, Media): από €500/μήνα

Εννοείται πως ο πελάτης πληρώνει το κόστος της συνδρομής στο email marketing platform (π.χ. το Mailchimp ή το Moosend) ή το κόστος των SMS σε ένα mobile marketing platform (π.χ. το TextMagic ή το Yuboto). Τέλος αυτονόητο είναι πως ο πελάτης αναμένει ένα report.

DIGITAL/ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

Το στήσιμο ειδικών personas ή bots, η διατήρησή τους και η χρήση τους για (νόμιμη) επέμβαση με ειδικά posts όπου χρειάζεται με σκοπό τον έλεγχο της φήμης ή της δημοσιότητας ενός brand ή την διαχείριση μίας κρίσης (λέγεται Astroturfing). Παράλληλα η παραγωγή fake ή deep fake περιεχομένου με σκοπό την επιρροή της κοινής γνώμης.

 • Freelancers: δεν το κάνουν συνήθως
 • Agencies (Digital, Creative, Media) ή Firms (PR, Reputation): από €1000/μέρα ανάλογα τον στόχο και τον αριθμό των personas (profiles) που χρησιμοποιούνται. H παραγωγή περιεχομένου ή deep fake περιεχομένου χρεώνεται extra.

DIGITAL/ONLINE PUBLIC RELATIONS

Το σωστό στήσιμο υλικού γραφείου τύπου (δελτία τύπου, συνεντεύξεις, άρθρα) που είναι SEO optimized, η διανομή τους μέσω ειδικών εργαλείων, το content marketing, το off-site SEO, η συνεχής παρακολούθηση και το follow up για όλα τα παραπάνω, και το reporting.

 • Freelancers: από €250/μήνα + το κόστος ανά απόστολή
 • Agencies (Digital, Creative, Media) ή Firms (PR, Reputation): από €1000/μήνα + το κόστος ανά απόστολή

Το κόστος ανά αποστολή εξαρτάται απο τα online PR tools που θα χρησιμοποιείσετε όπως (π.χ Cision ή PR Fire) τα οποία τα χρεώνετε στον πελάτη σας. Τέλος αυτονόητο είναι πως ο πελάτης αναμένει ένα report.

GROWTH MARKETING/HACKING

Η συνεχής βελτιστοποίηση όλων των channels & campaigns με στόχο τα εισερχόμενα φτηνά ή δωρεάν visits ή leads (inbound), την γρήγορη και φτηνή ανάπτυξη σε επιμέρους βήματα του funnel.

 • Freelancers: από €500/μήνα
 • Agencies (Digital, Creative, Media): από €1000/μήνα

REPORTING

Θυμίζουμε πως το reporting κανονικά περιλαμβάνεται σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες και χρεώσεις. Ο πελάτης πρέπει πάντα να παίρνει ένα report για αυτά που κάνετε. Μπορεί όμως να σας ζητηθεί το reporting ως αυτόνομη υπηρεσία από έναν πελάτη που έχει άλλα agencies ή freelancers για διαφορετικές υπηρεσίες και εσείς πρέπει να κάνετε το συνολικό report για όλα. Τότε αυτό περιλαμβάνει το σωστό στήσιμο, την συνεχή παρακολούθηση και το reporting για όλων των ειδών τα platforms & tools οπως social media insights, Google 4 Analytics, reputation monitoring κτλ.

 • Freelancers: από €150 το report
 • Agencies (Digital, Creative, Media): από €500/μήνα ή το report

Εννοείται πως αν χρησιμοποιείτε εργαλεία για το monitoring & custom reporting με χρέωση (π.χ Report Garden, KissMetrics) ή AdEspresso), τα χρεώνεστε εσείς και τα υπολογίζετε στις τιμές σας επιμεριστικά. Μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε το Google Data Studio που είναι δωρεάν.

Digital marketing pricing summary

Σε αυτό το άρθρο είδατε ποιες είναι οι digital & social media marketing υπηρεσίες, πως κοστολογoύνται σωστά και πως χρεώνονται προς πελάτες μαζί με ενδεικτικές τιμές από την Ελλάδα. Ελπίζω αυτή η πληρέστατη εμπορική στρατηγική να σε βοηθήσει και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Αν θεωρείς αυτό το άρθρο πολύτιμο, μοιράσου το με άλλους αναφέροντας πάντα την πηγή.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για το digital marketing;

Εκπαιδεύσου στην Knowcrunch

Την πληρέστερη, πρακτική και πολυ-βραβευμένη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μάθε να κάνεις πρακτικά και σωστά όλα τα παραπάνω. Έχω την τιμή να διδάσκω και εγώ εκεί μαζί με δεκάδες άλλους σημαντικότατους c-level πραγματικά έμπειρους επαγγελματίες instructors. Μπορείς να εκπαιδευτείς:

 • Στo Masterclass in Digital & Social Media Marketing που γίνεται σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, σε τάξεις, κάθε 3μηνο, ολοκληρώνεται σε 3 μήνες, δίνεις εξετάσεις, παίρνεις professional diploma.
 • Στο E-Learning Masterclass in Digital & Social & Media Marketing, διαθέσιμο συνεχώς online, video on demand μαθήματα, έχεις πρόσβαση 8 μήνες, δίνεις εξετάσεις, παίρνεις professional diploma.
Tο E-Learning Masterclass in Digital & Social & Media Marketing της Knowcrunch.

Μπες στο Digital Marketing Nation

Την μεγαλύτερη και σημαντικότερη κοινότητα marketers στην Ελλάδα, ένα group που ξεκίνησε το 2015 στο Facebook, όπου συζητάμε συνεχώς παρόμοια θέματα, καλές και κακές πρακτικές, δημοσιεύουμε θέσεις εργασίας και πολλά άλλα. Έχω την τιμή να είμαι ο admin με πάρα πολλούς εθελοντές. Σε περιμένουμε.

Το Digital Marketing Nation.

Copyright © Αποστόλης Αϊβαλής. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

--

--